24.7.2021  13:27      
  Halli Oy 

Historia

Halli Oy grundades år 1900 av hovrättsrådet Oskar Rewell, länsarkitekten A W Stenfors och bankdirektören K H Majantie.

Den första tomten som införskaffades var tomten vid Vasaesplanaden 18 / Handelsesplanaden 13, där det fanns ett affärshus i två våningar (det nuvarande Hallihuset) och det senare uppförda saluhallshuset.

Saluhallen blev färdig 2.1.1902 och omfattade bara den del som vätter mot Vasaesplanaden. Resten av byggnaden mot Handelsesplanaden restes år 1927.

Hallihuset blev färdigt år 1939 efter ritningar av arkitekt Viljo Rewell på den plats där det nedbrunna affärshuset i två våningar hade stått.

Åren 1900 - 1917 köpte Halli Oy flera centralt belägna tomter, såsom Hovrättsesplanaden 12 ända fram till Vasaesplanaden, tomterna nr 1 - 5 i norra ändan av Skolgatan, Strandgatan 14 och Kaptensgatan 45.

Det sannolikt största enhetliga byggprojektet i hela Vasa var byggandet av centrumkvarteret 1959 - 63. Då byggdes på uppdrag av flera aktionärer en byggnadshelhet, planerad av arkitekt Viljo Rewell, som hade 11 200 m2 affärsutrymmen, 9 700 m2 bostäder och 6 000 m2 kontors och andra utrymmen. Sammanlagt byggdes utrymmen på 31 200 m2 (145 000 m3).
Centrumkvarteret fick en fortsättning i köpcentret Rewell Center, som blev färdigt år 1990, och anslöts till de tidigare byggda affärsutrymmena. Till helheten fogades då 3 790 m2 affärsutrymmen och ett gemensamt område på ca 4 000 m2 täckt av ett ljustak. Det finns 67 st. olika affärslokaler i Rewell Center.

Tomten vi Handelsesplanaden 15 köpte Halli Oy före Finland blev självständigt. Ett affärshus av trä uppfördes på tomten år 1934 och de övriga byggnaderna som fanns på tomten höjdes. Hela tomten byggdes på nytt åren 1978 – 79.

Vasaesplanaden 18 bebyggdes av Halli Oy med ett affärshus vid brandgatan år 1910. Huset höjdes år 1929 med en våning. År 1988 blev ett nytt moderna affärshus färdigt på den gamla byggnadens plats. Detta hus är i samma stil som det tidigare huset.

Skolgatan 1 – 5 bebyggdes med två bostadshus åren 1969 – 1974.

Halli Oy har under åren 2015-2017 avyttrat sitt fastighetsinnehav och numera koncentreras verksamheten främst till övriga placeringsformer. 
 
  Halli Oy | Vaasanpuistikko 18 | 65100 Vaasa |
Tfn 010 440 4600 | Fax 06 312 7360 | E-post
 KOSILA - Powered by DN 10